Pure Waste

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Alusta saakka tavoitteemme on ollut luoda mahdollisimman vastuullinen yritys ja toimia niin, että voimme avoimesti kertoa kaikesta toiminnastamme. Arvostamme läpinäkyvyyttä ja pyrimme jakamaan rehellisesti myös ne asiat, joissa emme vielä ole valmiita – ei ainoastaan menestystarinoita ja vahvuuksiamme.
Tiedostamme myös, että taloudellista liiketoimintaa harjoittavana yrityksenä emme ikinä voi olla 100 % vastuullisia ympäristönäkökulmasta, sillä toiminnallamme on aina haitallisia vaikutuksia jossakin, johonkin. Voimme kuitenkin parhaamme mukaan yrittää selvittää, tiedostaa ja minimoida nämä haitalliset vaikutukset. 

Kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta kulkevat käsi kädessä ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Alta voit lukea lyhyesti näistä vastuullisuuden osa-alueista ja mitä ne merkitsevät meidän päivittäisessä työssämme. Tarkempia tietoja lukuineen löydät vastuullisuusraportistamme. 

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstö, asiakkaat ja ympäröivät yhteisöt ovat sosiaalisen vastuumme prioriteetit. Sosiaalinen vastuu henkilöstöstä korostuu kaltaisissamme yrityksissä, joissa tuotanto on korkean riskin maissa, joihin myös Intia luokitellaan. 

Henkilöstö on meille yksi suurimmista vahvuuksistamme ja voimavaroistamme. Tästä syystä olemme sitoutuneet pitämään henkilöstöstämme erityisen hyvää huolta. Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on yrityksen kannalta tuottavampaa ja pienempi vaihtuvuus on suoraan yhteydessä työmme laatuun. Tämä koskee luonnollisesti henkilöstöämme niin Suomessa kuin Intiassa. Kannamme välillisesti vastuuta myös alihankkijoidemme henkilöstön hyvinvoinnista.

Ympäristövastuu

Tekstiiliteollisuuden toimintoihin liittyy valtavia suoria ja välillisiä ympäristövaikutuksia. Pure Wasten toiminnan ytimessä on vastuullinen luonnonvarojen käyttö ja vastuu ympäristöstä. Tuotteemme on valmistettu kierrätysmateriaaleista, ja tuotekehityksemme pyrkii jatkuvasti laajentamaan kierrätettyjen lankojen, kankaiden ja tuotteiden valikoimaa. 

Olemme valinneet pääasialliseksi raaka-aineeksemme kierrätyspuuvillan. Puuvilla on yksi maailman käytetyimpiä kuituja, ja nykyisellään vain pieni osa käytetyistä puuvillakuiduista kierrätetään. Puuvilla on erinomainen kuitu moneen tarkoitukseen, mutta sen ympäristöjalanjälki on todella suuri. Kasvaakseen puuvilla vaatii jatkuvaa kastelua ja onkin arvioitu, että kasvatuspaikasta riippuen yhden puuvillakilon kasvattamiseen kuluu 9 000–21 000 litraa puhdasta vettä. Puuvillan kasvatuksessa käytetään myös torjunta-aineita ja lannoitteita, jotka kulkeutuvat hulevesien mukana jokiin ja järviin saastuttaen vesistöjä. Torjunta-aineet ja lannoitteet kertyvät ekosysteemeihin uhaten luonnon monimuotoisuutta. Näiden ongelmien lisäksi puuvillan viljely aiheuttaa useissa paikoissa maaperän eroosiota ja kuihtumista käyttökelvottomaksi. 

Tekstiiliteollisuuden sivutuotteena syntyy valtavia määriä leikkuujätettä, jota hyödynnämme tuotannossamme. Hyödyntämällä leikkuujätettä vaikutamme ympäristöön usealla tavalla. 

  • Tekstiilijätettä päätyy vähemmän poltettavaksi ja kaatopaikoille
  • Tuotteitamme varten ei tarvitse kasvattaa puuvillaa
  • Tuotteidemme vesijalanjälki on minimaalisen pieni
  • Tuotteidemme hiilijalanjälki on myös huomattavasti pienempi kuin vastaavien neitseellisistä kuiduista valmistettujen tuotteiden

Pyrimme huomioimaan ympäristön kaikilla toimintamme osa-alueilla. Tuotantomme pyörii pääasiassa tuulivoimalla, kuljetuksissa pyrimme välttämään lentorahtia, tuotesuunnittelussa otamme huomioon tuotteiden kierrätettävyyden ja viestinnässä panostamme tietoisuuden lisäämiseen. 

Kerromme tarkemmin vastuullisuustyöstämme vastuullisuusraportissamme

Taloudellinen vastuu

Yritystoiminnassa taloudellinen vastuu ja kannattavuus on kaiken toiminnan edellytys. Ilman kannattavaa liiketoimintaa emme pysty tarjoamaan työpaikkoja tai asiakkaillemme ekologista vaihtoehtoa perinteisesti valmistetuille tekstiilituotteille. Kannattava liiketoiminta luo meille mahdollisuuksia kehittää niin prosessejamme, tuotantotapojamme kuin tuotteitamme ja tuoda markkinoille laajemman valikoiman kierrätyslankoja, -kankaita ja valmisvaatteita. 

Olemme sitoutuneet saavuttamaan taloudellisen kannattavuuden vastuullisin toimin ja hyvää hallintotapaa noudattaen.